KURUMSAL KALİTE POLİTIKAMIZ

Kurumsal Sorumluluk Çerçevemiz
Şirketimiz Stratejimizin ayrılmaz bir parçasıdır.
GENMOT Krank Şaft Endüstri olarak "sürdürülebilir başarı " hedefimizde kararlılıkla ilerliyoruz. Önceliğimiz insan ‘dır.
Tüm çalışanlarımız; iş arkadaşlarımıza rehberlik etmesi amacıyla geliştirdiğimiz politikalarımız ve prosedürlerimize uymakla yükümlüdür. Sağlık, güvenlik ve çevre politikalarımız, prosedürler web-tabanlı bir bilgilendirme sistemi kanalıyla tüm çalışanlarımızın erişimine açıktır.

  • Çalışanlarımızın görüşlerini dinler, politika ve uygulamalarımızı geliştirirken bu görüşlerden yararlanırız.
  • Özgür bir tartışma ortamı cesaretlendiririz.
  • Faaliyetlerimizi etik kurallara göre yürütürüz.
  • Çevre üzerindeki olumsuz etkimizi azaltmayı
  • İçinde bulunduğumuz topluma katkıda bulunmayı hedefleriz

Genel Koordinatör
Yakup KÜÇÜK