İşe Alım Süreci

İşe Alım Süreci

Genmot, aile şirketi değerlerini koruyarak kurumsal yapının gereklilikleri ile hareket eden bir anlayışla yönetilmektedir. Geçmiş tecrübelerini gelecek kuşaklara aktarırken en önemli gücün “Değer Katan Ekip” olduğu bilinciyle hareket eder.

İşe Alım Politikası Eğitim ve Gelişim Performans  Sosyal Faaliyet
GENMOT’ta herhangi bir pozisyonda personel ihtiyacı olduğu zaman, çıkılan ilanlarda ilk önce liyakat esas alınmıştır. Aranılan pozisyon ne olursa olsun liyakat birinci derecede önemlidir. Daha sonra tecrübe, istikrar ve referanslar esas alınır. Başvurular neticesinde alınacak personel üç aşamalı (ön görüşme, görüşme ve nihai görüşme) görüşme elemesinden geçerek GENMOT ailesine en uygun personeli kazanmak amaçlanır. GENMOT ailesinin her çalışanı kurum içi eğitim iletişimin faaliyetlerinin bir parçasıdır. Eğitim hiçbir zaman bitmeyen ve sürekli kendi gelişimi içinde devam eden bir süreçtir. Kurulduğu günden bu güne sürekli gelişen bir firma olan GENMOT’ta da üreten tüm bireyler, bu sürekli gelişim sürecinde eğitilmeye ve gelişmeye açıktır.   GENMOT’ta çalışan personelin performansını belirleyen birçok etken vardır. Bunların başında personel mutluluğu gelir. Çalışma ortamından çevresel etkenlere, yemekhanede çıkan yemek kalitesinden, üst düzey yöneticilerin tutum ve davranışlarına kadar birçok farklı etken çalışan performansını etkilemektedir. GENMOT yönetimi, bu etkileşimi olumlu yönde geliştirmek için gerekli tüm kanalları açık tutmakta ve performansı etkileyecek tüm olumsuzlukları önlemek için insan kaynakları birimi ile sürekli etkileşim halinde süreci yönetmektedir. GENMOT tüm çalışanlarının içinde yer aldığı büyük bir ailedir. GENMOT ailesinde disiplinli çalışmak esasının yanında personelin sosyal hayatının, işgücüne pozitif yansıdığı gerçeği de gözardı edilemez. Bu doğrultuda, hem kurum içi çalışanlarda aidiyet duygusunu geliştirmek hem de çalışanların kaynaşmasını sağlamak adına yılda birkaç defa ortak katılımlı sosyal faaliyetler düzenlenir. Bu ilkemizi işlerin yoğunluğu nasıl olursa olsun devam etmekte kararlıyız.